Shaved Ice Berries Sparking Soda w Raspberry Tapioca Pearl876

玫瑰荔枝覆盆子波波氣泡

價格:$265

覆盆子果莓與覆盆子波波在夢幻氣泡中翻滾漂浮,果香清爽氣味隨著氣泡一躍而出,佐玫瑰荔枝覆盆子冰淇淋。